• فهرست
 • صنف نقل و حلوا و عرقیات
 • نقل قاسمی
 • مدیریت :
 • امید قاسمی
 • مکان :
 • خیابان فرهنگ
 • نقل و حلوای بوستانی
 • مدیریت :
 • مصطفی بوستانی
 • مکان :
 • خیابان امین
 • تولیدی نقل و حلوای ملی
 • مدیریت :
 • پنجعلی عباس زاده شاه بندلو
 • مکان :
 • خیابان فرهنگ
 • نقل ممتاز
 • مدیریت :
 • فیصل باقی
 • مکان :
 • خیابان فرهنگ
 • نقل وحلوای ترابی
 • مدیریت :
 • فخر الدین ترابی
 • مکان :
 • بلوار مدرس
 • خانه حلوا
 • مدیریت :
 • امین سپهر آذری
 • مکان :
 • حلوا کده بهشتی
 • مدیریت :
 • بهرام حقیقی
 • مکان :
 • خیابان باکری
 • حلوای خانگی احسان
 • مدیریت :
 • خانم رحمانی
 • مکان :
 • خیابان رودکی
 • حلوای خانگی گندم
 • مدیریت :
 • حیدرزاده
 • مکان :
 • نقل و حلوای هما
 • مدیریت :
 • یعقوب علویان
 • مکان :
 • خیابان استاد برزگر
 • نقل حلوا و عرقیات نبی لو
 • مدیریت :
 • رضا نبی لو
 • مکان :
 • جاده مهاباد