• فهرست
 • صنف قصابی و گوشت و مرغ و ماهی
 • سوپر گوشت رادمنش شعبه 1
 • مدیریت :
 • وحید رادمنش
 • مکان :
 • خیابان فارابی 1
 • سوپر گوشت رادمنش شعبه 2
 • مدیریت :
 • حبیب رادمنش
 • مکان :
 • خیابان امین
 • سوپر گوشت گوشتیران
 • مدیریت :
 • رسول منتقیمی
 • مکان :
 • خیابان امین
 • سوپرگوشت و پروتئین مترو
 • مدیریت :
 • علیرضا مستعان
 • مکان :
 • خیابان دانشکده
 • سوپر گوشت و مرغ غنی دل
 • مدیریت :
 • حسین غنی دل
 • مکان :
 • خیابان عدالت
 • فروشگاه ماهی و مرغ خانگی
 • مدیریت :
 • حامد محسنی
 • مکان :
 • خیابان مولوی 2
 • مرغ خانگی سید جلالی
 • مدیریت :
 • سجاد سید جلالی
 • مکان :
 • خیابان سعدی
 • مرغ و پروتئین کیارش
 • مدیریت :
 • کیارش نظامی
 • مکان :
 • خیابان فردوسی
 • سوپر گوشت حسین پور
 • مدیریت :
 • رحیم حسین پور
 • مکان :
 • خیابان سعدی
 • (مرغ برآیند (ونک
 • مدیریت :
 • وحید دوستی زاده
 • مکان :
 • بلوار امامت
 • مرغ برآیند
 • مدیریت :
 • سجاد دل آرام
 • مکان :
 • مرغ خانگی شاهینی
 • مدیریت :
 • آرمان شاهینی
 • مکان :
 • خیابان مولوی 2
 • مرغ خوش پخت
 • مدیریت :
 • شهروز محرمی
 • مکان :
 • خیابان فردوسی
 • فراورده های گوشتی خونه به خونه
 • مدیریت :
 • آقایاری
 • مکان :
 • خیابان فرهنگ
 • گوشت خوب
 • مدیریت :
 • شوق علی حسینی
 • مکان :
 • خیابان امین
 • سوپر گوشت ارومیا
 • مدیریت :
 • علی حسینی
 • مکان :
 • خیابان باکری
 • بازار گوشت استادان
 • مدیریت :
 • سعید علیزاده
 • مکان :
 • خیابان برق
 • فروشگاه مرکزی مرغ خانگی
 • مدیریت :
 • فرشید جواندل
 • مکان :
 • سوپر گوشت حبیبی
 • مدیریت :
 • یاسر حبیبی
 • مکان :
 • خیابان امین
 • سوپر گوشت دهکده
 • مدیریت :
 • مر تضی اصغری
 • مکان :
 • خیابان شیخ تپه
 • مرغ امیر
 • مدیریت :
 • امیر مصطفی زاده
 • مکان :
 • خیابان سرداران
 • صیادان سد ارس
 • مدیریت :
 • بهروز اسدی
 • مکان :
 • سوپر گوشت شریفی
 • مدیریت :
 • سهراب شریفی
 • مکان :
 • خیابان بهداری
 • مرغ پروتئین روز
 • مدیریت :
 • محمد مجدی
 • مکان :
 • خیابان شیخ تپه
 • سوپر گوشت رضا
 • مدیریت :
 • رضا اژبررزم
 • مکان :
 • خیابان درستکار
 • سوپر گوشت منصف
 • مدیریت :
 • امید کشتیبان
 • مکان :
 • خیابان منتظری
 • سوپر گوشت علی
 • مدیریت :
 • علی خدا یار شکوری
 • مکان :
 • خیابان طالقانی
 • مرغ متین
 • مدیریت :
 • محمد درویش زاده
 • مکان :
 • روستای بالانج
 • مرغ بازید
 • مدیریت :
 • بازید ابراهیم پور
 • مکان :
 • روستای بالانج