• فهرست
 • صنف تالار
 • تالار ساحل
 • مدیریت :
 • حسن نیکوکار
 • مکان :
 • جاده سرو
 • تالار داریوش
 • مدیریت :
 • محمدزاده
 • مکان :
 • جاده سرو
 • تالار الماس
 • مدیریت :
 • نجیب محمودی
 • مکان :
 • جاده سلماس
 • تالار باغ عروس 1و2
 • مدیریت :
 • سلیمی
 • مکان :
 • جاده سرو